Amdanom ni

Ein Cyfarwyddwr

Yn gyn-newyddiadurwr, bu Gareth yn Olygydd Addysg i’r Western Mail am bron 10 mlynedd, ac yn ystod yr amser hwnnw, daeth i fod yr unig arbenigwr i weithio ochr yn ochr â phedwar gwahanol Weinidog dros Addysg.

Mae ei rôl newydd yn rhoi ar waith y cyfan a ddysgodd dros y cyfnod hwnnw, ac yn ogystal â dadansoddi, archwilio a chyfrannu at bolisi addysg yng Nghymru, mae bellach yn gweithio gydag ysgolion a rhanddeiliaid allweddol eraill er mwyn gweithredu’r polisi hwnnw’n llwyddiannus.

Yn sylwebydd sy’n cyfrannu’n rheolaidd at y cyfryngau printiedig a darlledu cenedlaethol, cyhoeddwyd ei lyfr diweddar A Class Apart: Learning the Lessons of Education in Post-Devolution Wales yn 2015 gan  Welsh Academic Press. Fel un sy’n cyfrannu at nifer o gynadleddau addysg ar ystod eang o faterion, mae ei ymchwil presennol yn ymwneud â dysgu proffesiynol y gweithlu addysg, ac atebolrwydd mewn ysgolion

E-bost: gareth.evans@uwtsd.ac.uk
Twitter: @garethdjevans
Ffôn: 01792 482070