Ein Gwaith

Mae CDAPA (y Ganolfan Adolygu a Dadansoddi Polisi Addysg) yn ymwneud â nifer o brosiectau ar hyn o bryd, gan gynnwys:

 

 • Astudiaeth ryngwladol, gan y brifysgol gyfan, ar ddysgu cydweithredol a chynhwysiant
 • Rhaglen Arweinyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru
 • Ymchwil yn cefnogi’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol
 • Atebolrwydd mewn addysg
 • Datblygu cylchoedd ymholi mewn ysgolion

 

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu cynllunio ar gyfer y misoedd sy’n dod a gaiff eu hyrwyddo yma wrth iddynt gael eu cadarnhau.

Mae cyfraniadau at CDAPA yn dod o staff ar draws Yr Athrofa mewn nifer o wahanol allbynnau mewn perthynas ag amrywiaeth o ddisgyblaethau.

Ymchwil

 • Mai 2019: Prosiect ymchwil ar ymholi proffesiynol athrawon yng Nghymru (Llywodraeth Cymru)

Blogiau

 • Mai 2020: ‘Streipiau cochion’ – sut ydym yn cefnogi darpar athrawon drwy daith ddiwygio? (Elaine Sharpling)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Ebrill 2019: Mae’r llanw, ar lanw, yn codi pob cwch’ – defnyddio cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru i leihau’r bwlch cyrhaeddiad (Elaine Sharpling)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Ebrill 2019: Mynnwch lais ar gwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru – rheoli’r disgwyliadau a lle ar gyfer gwybodaeth hanfodol. (Gareth Evans)

Cyhoeddwyd gan: Y Sefydliad dros Faterion Cymreig (Institute of Welsh Affairs – IWA)

 • Chwefror 2019: Cwricwlwm arloesol dan arweiniad athrawon trawsnewidiol – datblygu system addysg sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif (Dylan E. Jones)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Chwefror 2019: Cwricwlwm sy’n perthyn i bobl Cymru – achub ar y cyfle i adfywio addysg yng Nghymru (Mererid Hopwood)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Ionawr 2019: Toddi plu eira ar gyfer oes addysg newydd – ymagwedd bragmatig at addysg athrawon (Elaine Sharpling)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Gorffennaf 2018: Yn ofni bod yn ddisglair? – Newid meddylfryd athrawon yng Nghymru (Gareth Evans)

Cyhoeddwyd gan: Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA)