Ein Gwaith

Mae CDAPA (y Ganolfan Adolygu a Dadansoddi Polisi Addysg) yn ymwneud â nifer o brosiectau ar hyn o bryd, gan gynnwys:

 

 • Astudiaeth ryngwladol, gan y brifysgol gyfan, ar ddysgu cydweithredol a chynhwysiant
 • Rhaglen Arweinyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru
 • Ymchwil yn cefnogi’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol
 • Atebolrwydd mewn addysg
 • Datblygu cylchoedd ymholi mewn ysgolion
 • Datblygu dealltwriaeth newydd o ddilyniant dysgwyr (Camau i’r Dyfodol)

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu cynllunio ar gyfer y misoedd sy’n dod a gaiff eu hyrwyddo yma wrth iddynt gael eu cadarnhau.

 • Gwanwyn 2023 – Addysg yng Nghymru: Safbwynt polisi
 • Haf 2023 – Golwg glir? Datblygu dull newydd o addysgu ôl-orfodol

 

Mae cyfraniadau at CDAPA yn dod o staff ar draws Yr Athrofa mewn nifer o wahanol allbynnau mewn perthynas ag amrywiaeth o ddisgyblaethau.

 

Mae gan CDAPA gynrychiolaeth hefyd ar ystod o grwpiau a phaneli cynghori rhyngwladol, gan gynnwys:

 • Y Rhwydwaith Asesu Addysg Ryngwladol (IEAN)
 • Cydweithfa Ryngwladol Ymchwil Addysg Athrawon (ITERC)
 • Cymdeithas Datblygu Proffesiynol Rhyngwladol (IPDA)
 • Cymdeithas Ymchwil Addysg Plentyndod Cynnar Ewrop (EECERA)
 • Cyngor Prifysgolion Addysg Athrawon (UCET)
Globe in Hand

Ymchwil

 • Mai 2019: Prosiect ymchwil ar ymholi proffesiynol athrawon yng Nghymru (Llywodraeth Cymru)

Blogiau

 • Mai 2020: ‘Streipiau cochion’ – sut ydym yn cefnogi darpar athrawon drwy daith ddiwygio? (Elaine Sharpling)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Ebrill 2019: Mae’r llanw, ar lanw, yn codi pob cwch’ – defnyddio cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru i leihau’r bwlch cyrhaeddiad (Elaine Sharpling)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Ebrill 2019: Mynnwch lais ar gwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru – rheoli’r disgwyliadau a lle ar gyfer gwybodaeth hanfodol. (Gareth Evans)

Cyhoeddwyd gan: Y Sefydliad dros Faterion Cymreig (Institute of Welsh Affairs – IWA)

 • Chwefror 2019: Cwricwlwm arloesol dan arweiniad athrawon trawsnewidiol – datblygu system addysg sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif (Dylan E. Jones)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Chwefror 2019: Cwricwlwm sy’n perthyn i bobl Cymru – achub ar y cyfle i adfywio addysg yng Nghymru (Mererid Hopwood)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Ionawr 2019: Toddi plu eira ar gyfer oes addysg newydd – ymagwedd bragmatig at addysg athrawon (Elaine Sharpling)

Cyhoeddwyd gan: Yr Athrofa

 • Gorffennaf 2018: Yn ofni bod yn ddisglair? – Newid meddylfryd athrawon yng Nghymru (Gareth Evans)

Cyhoeddwyd gan: Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA)

Erthyglau cylchgrawn

 • Evans, G. 2023. A new dawn or false hope? Exploring the early implementation of Curriculum for Wales. Education Inquiry. https://doi.org/10.1080/20004508.2023.2297506
 • Evans, G. 2023. Scratching beneath the surface: Using policy archaeology to better understand education reform in Wales. Management in Education. https://doi.org/10.1177/08920206231160646
 • Evans, G., Llewellyn, S. & Lewabe, J. 2022. Towards a research-engaged teaching profession: insider reflections on a collaborative approach to developing teachers in Wales as professional enquirers. Practice: Contemporary Issues in Practitioner Educationhttps://doi.org/10.1080/25783858.2022.2109987
 • Rekers, A. & Waters-Davies, J. 2021. Chapter 9: ‘All of the Wild’: Cultural Formation in Wales Through Outdoor Play at Forest School. pp.145-160, In: Grindheim, L.T., Hanne Værum Sørensen, H.V. & Angela Rekers, A. [Eds] Outdoor Learning and Play: Pedagogical Practices and Children’s Cultural Formation. Switzerland: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-72595-2
 • Evans, G.2021Back to the future? Reflections on three phases of education policy reform in Wales and their implications for teachersJournal of educational changehttps://link.springer.com/article/10.1007/s10833-021-09422-6
 • Waters, J. & MacDonald, N. 2020. Exploring the use of a rating scale to support professional learning in early years pre-school staff: the experience of one local authority in Wales, Early Years: an international research journal. https://doi.org/10.1080/09575146.2020.1742666
 • Tinney, G., MacDonald, N., Waters, J. & Gealy, A-M. 2020. A socio-constructivist approach to developing a professional learning intervention for early childhood education and care practitioners in Wales, Professional Development in Education https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1742187